Mr Huw

Du Llun EP

Mr Huw – Du Llun EP

31.08.2015

Recordiau Cae Gwyn

Mr Huw

Cariad Afiach

Mr Huw – Cariad Afiach

22.07.2013

Recordiau Cae Gwyn

iTunes | Bandcamp

Mr Huw

EP i’r Afiechydon

  • y ferch dryloyw
  • y frwydyr gyson rhwng fi a fi fy hun
  • cân i’r afiechydon
  • vacuum

Ar gael nawr o | Available now from

iTunes | Amazon

“Mae mr huw yn feistr melodi unigryw. Mae adlewyrchiadau anghyffredin o’r byd gan gerddor sy’n trio ei orau i wneud synnwyr o’r hyn sydd o’n cwmpas yn gwneud y gwrando yn bleser” — Huw Stephens

“A one-off master of melody. These off-kilter looks at the world from a musician desperately trying to make sense of it all make for a very pleasant listen” — Huw Stephens


Ysgrifennwyd a pherfformiwyd pob cân gan Huw Owen, heblaw am: Aled Wyn Jones — drymiau; Rhys Llwyd — allweddellau ar “Y Ferch Dryloyw”, “Y Frwydyr Gyson Rhwng Fi a Fy Hun” a “Cân i’r Afiechydon”; Dylan Wyn Evans: gitâr ar “Cân i’r Afiechydon”; Clapio ar “Y Ferch Dryloyw” gan Bleddyn Williams, Rhys Llwyd, Iwan Standley, Iwan Evans a Dylan Wyn Evans

All songs written and performed by Huw Owen, apart from: Aled Wyn Jones — drums; Rhys Llwyd — keyboards on “Y Ferch Dryloyw”, “Y Frwydyr Gyson Rhwng Fi a Fy Hun” and “Cân i’r Afiechydon”; Dylan Wyn Evans: guitar on “Cân i’r Afiechydon”; Handclaps on “Y Ferch Dryloyw” by Bleddyn Williams, Rhys Llwyd, Iwan Standley, Iwan Evans and Dylan Wyn Evans

Recordiwyd gan Huw Owen ac Aled Wyn Jones
Recorded by Huw Owen and Aled Wyn Jones

Cymysgu gan Aled Wyn Jones
Mixed by Aled Wyn Jones

Mastro gan John Lawrence yn Nant-y-Benglog
Mastered by John Lawrence at Nant-y-Benglog

© + ℗ 2012 mr huw

Mr Huw

Dirty North Walians
Gogleddwyr Budur

Lawrlwytha’r albym am ddim
Download the album for free

Rho dy gyfeiriad ebost yn y blwch a gei di neges gyda linc i lawrlwytho’r albym. Bydd dy gyfeiriad yn cael ei ychwanegu i restr bostio mr huw hefyd

Put your email address in the box and you’ll receive a message with a download link. Your address will be added to the mr huw mailing list

Nifer y lawrlwythiadau hyd yma
Downloads so far

Mr Huw

Gigs

Elli di hefyd dod o hyd i Mr Huw yn y llefydd yma
You can also find Mr Huw at these places

Mr Huw :: Facebook

Mr Huw :: Soundcloud

Mr Huw :: ReverbNation

Mr Huw :: YouTube